Dobrodošli na web stranice tvrtke prometplus

Kreativne ideje i rješenja mobilnosti za budućnost.

 

Predstavljeni električni autobusi za javni gradski prijevoz u Koprivnici

Srpanj, 2015.

Koprivnica je postala prvi grad u Hrvatskoj čiji će javni gradski prijevoz opsluživati električni mini busevi. Mini busevi imaju kapacitet od 12 putnika, domet od 90 do 130 km pri maksimalnoj brzini od 80 km/h. Autobusi će svoju prvu vožnju započeti u rujnu na pilot linijama predloženim projektom „Plan uspostave javnog prijevoza u Gradu Koprivnici“ koji je izradio Promet Plus zajedno sa Savezom za željeznicu. Cijeli projekt sufinanciran je iz projekta Civitas Din@mo.

Projekt pilot linija javnog prijevoza samo je početak planiranih aktivnosti Grada u cilju uvođenja integriranog javnog prijevoza na gradskom i prigradskom području. 

CIVITAS DYN@MO- Plan uspostave javnog prijevoza u Gradu Koprivnici

Veljača 2015

Uspješno je završena i isporučena studija „Plan uspostave javnog prijevoza u Gradu Koprivnici“ koja je rezultat mjere uspostave javnog prijevoza u sklopu projekta CIVITAS DYN@MO. Cilj ove studije je dati stručni i strateški okvir za početak uspostave javnog prijevoza na području grada Koprivnice na principu integriranog prijevoza putnika, dok je specifični cilj predložiti pilot liniju na području Grada po kojoj će prometovati novi električni autobusi. Utvrđeni  su svi potencijalni generatori potražnje (zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove, poslovni subjekti), utvrđeni su i analizirani prometni tokovi (pješaka, biciklista, cestovnih motornih vozila) pomoću videokamere i dr. brojača. , te je provedena anketa svrhe putovanja među pješacima i biciklistima. Analiza provedenih aktivnosti rezultirala je prijedlozima potencijalnih pilot linija koje se planiraju uvesti već za početak školske godine 2015/2016.

Isporučen Idejni projekt organizacije Integriranog prijevoza putnika

Prosinac 2014

Krajem 2014. godine završen je i isporučen Idejni projekt organizacije Integriranog prijevoza putnika Ministrastvu pomorstva prometa i infrastrukture. Projektom je utvrđeno i analizirano postojeće stanje prijevozne ponude (vozni redovi, opremljenosti infrastrukture itd.), predstavljen je plan i  prijedlozi prema kojima bi se trebao početi razvijati Integrirani javni gradski prijevoz u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Pomoću analize prijevozne ponudestvoren je preduvijet za razumijevanje postojećeg sustava, te su identificirane polazne točke za budući razvoj. Po prvi puta je postojeći sustav javnog prijevoza na području obuhvata projekta postao vidljiv. Tako postojeća ponuda obuhvaća 590 linija, na kojima prometuje 32 prijevoznika, i koja poslužuje više od 2000 stajališta. Ukupno ima 15915 vožnji dnevno. Poseban izazov predstavljalo je prikupljanje prijevoznih podataka (vozni red, broj prevezenih putnika), stoga valja naglasiti da u dinamičnom sustavu kao što je javni prijevoz, redovita istraživanja i prikupljanja prometnih podataka su nužna. U dinamičnom sistemu kao što je javni promet, to u fazi idejnog projekta ne igra nikakvu ulogu, jer sve daljnje odluke treba donijeti na bazi detaljnog planiranja.

Isporučen Idejni projekt tarifnog sustava za integrirani prijevoz putnika

Prosinac 2014

U prosincu je isporučen Idejni projekt tarifnog sustava za integrirani prijevoz Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture. Naime, bez novog modela tarifnog sustava, uvođenje integriranog prijevoza putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije gotovo je nemoguć. Projektom je utvrđeno i analizirano postojeće stanje, te su dati prijedlozi koncepta novog tarifnog sustava koji obuhvaća veći broj zona, orijentacijske cijene prijevoza, predloženo je uvođenje novih kanala prodaje karata te njihova kontrola. Osim navedenog, predložene su smjernice prema kojima bi se trebao razvijati tarifni sustav.